Naknade za usluge
You Can osloniti se na nas
01332 371661
Naknade za iznajmljivanje stanara
Privatno potpuno upravljano £ 240.00 s PDV-om
Privatni najam £ 240.00 s PDV-om
Privatno dopustiti samo £ 300.00 s PDV-om
Student potpuno upravljan
Kreveti 1-2 £ 240.00 s PDV-om
Kreveti 3-4 £ 360.00 s PDV-om
Kreveti 5-6 £ 420.00 s PDV-om
Sakupljanje studentskih najamnina
Ažurirane naknade
Kreveti 1-2 £ 240.00 s PDV-om
Kreveti 3-4 £ 360.00 s PDV-om
Kreveti 5-6 £ 420.00 s PDV-om
Student Let Only
Kreveti 1-2 £ 419.00 s PDV-om
Zakonodavstvo £ 72.00 s PDV-om
Admin £ 300.00 s PDV-om
Kreveti 3-4 £ 479.00 s PDV-om
Zakonodavstvo £ 108.00 s PDV-om
Admin £ 450.00 s PDV-om
Naknade stanarima - Nema naknade

Uvid u tržište - prijateljski - pouzdani - stav "može učiniti" - transparentan trošak
… Možete se osloniti na nas!

You Can osloniti se na nas

01332 371661

Molimo, nazovite nas za više informacija

Rightmove